Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

Revitalizirana crpna hidroelektrana Fužine

/Revitalizirana crpna hidroelektrana Fužine
HPP Fuzine

U sklopu programa obnove hidroelektrana HEP – Proizvodnja, Sektor za hidroelektrane ugovorio je s KONČAR – Inženjeringom za energetiku i transport (KET) revitalizaciju Crpne hidroelektrane (CHE) Fužine. Prema planu KET je završio sve potrebne radove, montažu i ispitivanje opreme te je CHE Fužine spremna za puštanje u probni rad.

Elektrana se nalazi pet kilometara jugozapadno od Fužina i izgrađena je 1957. godine, a KONČAR je i tada bio jedan od isporučitelja opreme.

Za svoj rad koristi vodeni pad između akumulacije Lokvarskog jezera i umjetnog jezera Bajer, a ujedno služi za prebacivanje vode iz donjeg jezera Bajer u gornje Lokvarsko jezero. U tu svrhu, u strojarnici je ugrađen jedan agregat na čijem se vrhu nalazi motor-generator, u sredini je vodna turbina tipa Francis, dok je na donjem kraju centrifugalna crpka.

Uz zamjenu postojećeg motor-generatora nominalne snage 4,8 MW / 5,0 MVA novim povećane snage 6,5 MW / 6,7 MVA sa svim pomoćnim sustavima, posao je obuhvaćao i isporuku dijela sekundarnih sustava (uzbuda, zaštita…) te rekonstrukciju privodnog aparata crpke agregata i zamjenu turbinskog vratila.

Uz KET, na projektu su sudjelovali KONČAR – Generatori i motori isporukom motor-generatora, KONČAR – Elektronika i informatika pripadajućim sustavom uzbude, KONČAR – Institut za elektrotehniku isporukom dijela sustava monitoringa, KONČAR – Sklopna postrojenja ormarima postrojenja generatorskog napona i KONČAR – Montažni inženjering demontažom stare te montažom nove opreme. Za turbinsku opremu i radove bio je zadužen partner iz Slovenije.

2017-12-08T16:06:15+00:008. prosinca 2017.|Kategorije: vijesti|