Zaposlenje

Želite li svoju karijeru otpočeti ili nastaviti u GRUPI KONČAR

  • koja se sa oko 4000 zaposlenih kontinuirano razvija u visokokonkurentnu i izvozno orijentiranu kompaniju zasnovanu na vlastitom znanju i odgovornosti prema zajednici u kojoj djeluje;
  • koja potiče kreativnost, inovativnost i dinamičnost i pruža mogućnost za profesionalni razvoj;
  • koja posebnu pažnju posvećuje zadovoljstvu svojih radnika.

Ako ste na prethodna pitanja potvrdno odgovorili pozivamo Vas da prihvatite izazov!
Iskoristite priliku i predstavite nam se kroz naš prijavni upitnik.


Upitnik možete popuniti ovdje.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail: ljudski.resursi@koncar.hr