Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2014. 2018-03-06T14:48:05+00:00

2014. godina

16.12.2014. Održana konferencija za medije

15.12.2014. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

15.12.2014. Održana Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije d.d.

12.12.2014. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Životopis Nikola Plavec

Životopis Petar Mišura

5.11.2014. Važni datumi za Glavnu skupštinu

5.11.2014. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini

5.11.2014. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini

5.11.2014. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

31.10.2014. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

28.10.2014. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

13.10.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. ugovorila suradnju za obavljanje poslova specijalista

18.8.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

14.8.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

31.7.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

25.7.2014. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

24.7.2014. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

21.7.2014. Odluka o prodaji dionica trgovačkog društva KONČAR – Elektroindustrija d.d., Zagreb na uređenom tržištu kapitala

11.7.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

9.6.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

9.6.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

4.6.2014. Isplata dividende

22.5.2014. Održana Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije d.d.

18.4.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

10.4.2014. Važni datumi za Glavnu skupštinu

10.4.2014. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini

10.4.2014. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini

10.4.2014. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

7.4.2014. Sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

28.3.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

24.3.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

20.3.2014. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Prijava otpuštanja dionica

13.3.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

28.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

20.2.2014. Prijava stjecanja dionica KONČAR – Elektroindustrija d.d..

20.2.2014. Prijava stjecanja dionica KONČAR – Elektroindustrija d.d..

19.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

14.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

10.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

7.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

6.2.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

30.1.2014. Ugovor za HŽ putnički prijevoz

23.1.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.

13.1.2014. Obavijest sukladno čl. 464. zakona o tržištu kapitala – stjecanje dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d.