Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2012. 2018-03-06T15:21:30+00:00

2012. godina

21.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

20.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

20.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

18.12.2012. Održana konferencija za medije

13.12.2012. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

13.12.2012. Odluke Glavne skupštine dioničara KONČAR – Elektroindustrije d.d.

13.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

12.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica

12.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

12.12.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica

29.11.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

21.11.2012. Potpisan ugovor o rekonstrukciji postojećeg objekta Hrvatskog Telekoma i opremanju novog podatkovnog centra

13.11.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

12.11.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – Obavijest sukladno članku 428. i 441. zakona o tržištu kapitala

31.10.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

IZVANREDNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

30.10.2012. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

30.10.2012. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

30.10.2012. Poziv za izvanrednu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje

29.10.2012. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

23.10.2012. Sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

10.10.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

13.9.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

12.9.2012. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

26.7.2012. Održana 2. sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

23.7.2012. Sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

9.7.2012. Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

6.7.2012. Sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

3.7.2012. Odluke Glavne skupštine dioničara KONČAR – Elektroindustrije d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

17.5.2012. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

17.5.2012. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

17.5.2012. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje

30.3.2012. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

26.3.2012. Sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

2.1.2012. Stavljanje mandata na raspolaganje članova Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrija d.d. koje je predložila vlada Republike Hrvatske