Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2011. 2018-03-06T15:21:14+00:00

2011. godina

30.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

19.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

16.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

15.12.2011. Održana konferencija za medije

15.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

14.12.2011. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

14.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

13.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

12.12.2011. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

12.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

9.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

7.12.2011. Obavijest društva KONČAR – Elektroindustrija d.d.

6.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

6.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

5.12.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

25.11.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica, Davor Mladina

25.11.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica, Jozo Miloloža

25.11.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica, Marina Kralj Miliša

25.11.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja dionica, Darinko Bago

25.11.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja vlastitih dionica

31.10.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

28.10.2011. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

26.10.2011. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

29.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

28.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

27.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

26.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

22.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

5.9.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja vlastitih dionica

28.8.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava stjecanja vlastitih dionica

23.8.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – obavijest o stjecanju vlastitih dionica

28.7.2011. Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

28.7.2011. Odluke izvanredne Glavne skupštine dioničara KONČAR – Elektroindustrije d.d.

27.7.2011. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

21.7.2011. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

IZVANREDNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

30.6.2011. Obrazac prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini

30.6.2011. Dopuna dnevnog reda

30.6.2011. Obrazac punomoći za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini

30.6.2011. Poziv za izvanrednu skupštinu KONČAR – Elektroindustrije d.d.

28.6.2011. KONČAR – Elektroindustrija d.d. – prijava otpuštanja dionica

10.6.2011. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

1.6.2011. Odluke Glavne skupštine dioničara KONČAR – Elektroindustrije d.d.

29.4.2011. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

13.4.2011. Odluka o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

13.4.2011. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

13.4.2011. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

13.4.2011. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Zagreb, 4.4.2011. godine

Sukladno odredbi članka 403. Zakona o tržištu kapitala (“Narodne novine” broj 88-2008.) i članka 146. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je dana 04.04.2011. godine održana sjednica Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d.
Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. usvojio je financijska izvješća za 2010. godinu društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe Končar s izvješćima i mišljenjima revizora . Financijski izvještaji su revidirani od strane dvije revizorske tvrtke: Grant Thornton Zagreb, i Reconsult, d.o.o., Zagreb, koje su izrazile mišljenje da oni u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva i Grupe na 31.12.2010., te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva i Grupe za 2010. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Društva Končar-Elektroindustrija d.d. i Grupe Končar u 2010. godini. Također, utvrđen je i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2010. godinu koji se upućuje na donošenje Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d.
Datum održavanja Glavne skupštine društva odredit će se naknadno.

SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Dana 11.2.2011. Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. održao je svoju 11. sjednicu.
Nadzorni odbor primio je na znanje nerevidirane financijske izvještaje za 2010. godinu.
Nadzorni odbor također je prihvatio ostavku člana Uprave, mr. Vladimira Plečka, zbog odlaska u mirovinu. Sukladno Statutu društva a na prijedlog predsjednika Uprave Darinka Bage, Nadzorni odbor imenovao je dr.sc. Miroslava Poljaka za člana Uprave KONČAR – Elektroindustrije d.d.