Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2010. 2018-03-06T15:54:51+00:00

2010. godina

24.12.2010. Ugovor za tursku hidroelektranu

21.12.2010. Održana konferencija za medije

15.12.2010. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

5.11.2010. Otpuštanje dionica

5.11.2010. Otpuštanje dionica

27.10.2010. Održana sjednica Nadzornog odbora

8.9.2010. Stjecanje dionica

8.9.2010. Otpuštanje vlastitih dionica

7.9.2010. Stjecanje vlastitih dionica

3.9.2010. Stjecanje vlastitih dionica

20.8.2010. Otpuštanje dionica

19.8.2010. Stjecanje vlastitih dionica

13.8.2010. Stjecanje dionica

13.8.2010. Otpuštanje vlastitih dionica

12.8.2010. Stjecanje vlastitih dionica

3.8.2010. Stjecanje vlastitih dionica

28.7.2010. Održana sjednica Nadzornog odbora

18.6.2010. Godišnji dokument objavljenih informacija KONČAR – Elektroindustrije d.d.

15.6.2010. Održana Glavna skupština KONČAR – Elektroindustrije d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

5.5.2010. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uvjetima za sudjelovanje

5.5.2010. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

5.5.2010. Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

30.4.2010. Potpisan ugovor za rekonstrukciju trafostanica u Albaniji

30.4.2010. Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

23.4.2010. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

29.3.2010.Održana sjednica Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

23.3.2010. Najava sjednice Nadzornog odbora KONČAR – Elektroindustrije d.d.

17.3.2010. Konferencija za medije