Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2017. 2018-05-02T13:50:50+00:00

2017. godina

Revidirani financijski izvještaj poduzetnika za Grupu KONČAR za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (GFI-POD)

Revidirani izvještaj Uprave o poslovanju Grupe KONČAR za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Revidirani financijski izvještaj poduzetnika za KONČAR – Elektroindustriju d.d. za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (GFI-POD)

Revidirani izvještaj Uprave o poslovanju KONČAR – Elektroindustrije d.d. za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Nerevidirani financijski izvještaj poduzetnika za Grupu KONČAR za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (TFI-POD)

Nerevidirani izvještaj Uprave o poslovanju Grupe KONČAR za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Nerevidirani financijski izvještaj poduzetnika za KONČAR – Elektroindustriju d.d. za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (TFI-POD)

Nerevidirani Izvještaj Uprave o poslovanju KONČAR – Elektroindustrije d.d. za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika za Grupu KONČAR za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine (TFI-POD)

Izvještaj Uprave o poslovanju Grupe KONČAR za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika za KONČAR – Elektroindustriju d.d. za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine (TFI-POD)

Izvještaj Uprave o poslovanju KONČAR – Elektroindustrije d.d. za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika za Grupu KONČAR za siječanj – ožujak 2017. godine (TFI-POD)

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika za KONČAR – Elektroindustriju d.d. za siječanj – ožujak godine (TFI-POD)

Izvještaj Uprave o poslovanju grupe KONČAR za  siječanj – ožujak 2017.