Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

ODRŽIVI RAZVOJ

Održivi razvoj2018-03-26T13:38:19+00:00

Svjesni smo da je okruženje u kojem živimo i radimo jedini koji imamo. Velik dio naše opreme se ugrađuje direktno u prirodni okoliš pa je briga o minimiziranju utjecaja naših aktivnosti na okoliš bitan element u svakodnevnom poslovanju. Racionalno korištenje energenata, primjena ekološki prihvatljivih tehnologija te materijala pogodnih za recikliranje, kao i poticanje svijesti kod zaposlenika i dobavljača samo su neke od pokazatelja uspostave i primjene KONČAREVE Politike upravljanja okolišem. U skladu s Politikom održivog razvoja primjenjujemo Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja okolišem ISO 14001, Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu OHSAS 18001 te Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001.

Za pojedine proizvode poštuje se i niz drugih normi i standarda u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.

KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori

KONČAR – Električna vozila

KONČAR – Električni aparati srednjeg napona

KONČAR – Električni visokonaponski aparati

KONČAR – Elektronika i informatika

KONČAR – Energetski transformatori

KONČAR – Generatori i motori

KONČAR – Institut za elektrotehniku

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport

KONČAR – Mali električni strojevi

KONČAR – Metalne konstrukcije

KONČAR – Mjerni transformatori

KONČAR – Montažni inženjering

KONČAR – Niskonaponski sklopni aparati

KONČAR – Sklopna postrojenja

KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori

KONČAR – Električna vozila

KONČAR – Električni aparati srednjeg napona

KONČAR – Električni visokonaponski aparati

KONČAR – Elektroindustrija

KONČAR – Elektronika i informatika

KONČAR – Energetski transformatori

KONČAR – Energetika i usluge

KONČAR – Generatori i motori

KONČAR – Institut za elektrotehniku

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport

KONČAR – Mali električni strojevi

KONČAR – Metalne konstrukcije

KONČAR – Mjerni transformatori

KONČAR – Montažni inženjering

KONČAR – Niskonaponski sklopni aparati

KONČAR – Sklopna postrojenja

KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori

KONČAR – Električni visokonaponski aparati

KONČAR – Elektronika i informatika

KONČAR – Energetski transformatori

KONČAR – Institut za elektrotehniku

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport

KONČAR – Metalne konstrukcije

KONČAR – Mjerni transformatori

KONČAR – Montažni inženjering

KONČAR – Energetski transformatori

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport

KONČAR – Montažni inženjering

KONČAR – Energetika i usluge

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport