Energetski transformatori

 

  • generatorski transformatori snage do 800 MVA, napona do 420 kV
  • transformatori i autotransformatori za povezivanje mreža snage do 600 MVA, napona do 420 kV
  • za prijenos i distribuciju el. energije snage od 2.5 do 100 MVA, napona do 170 kV

VIŠE INFORMACIJA:

KONČAR - Energetski transformatori d.o.o.

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d.

 

REFERENCE:

Do sada isporučeno 1821 komada energetskih transformatora ukupne snage 141 044 MVA (od toga 88 331 MVA za izvoz u više od 80 zemalja).


 

REPUBLIKA ČEŠKA,
350 MVA / 420kV
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA,
450 MVA / 550kV

OMAN,
500MVA / 245 kV

BELGIJA,
467 MVA / 170kV
ŠPANJOLSKA,
450 MVA / 420kV
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI,
505 MVA
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA,
500 MVA
VELIKA BRITANIJA,
180 MVA
VELIKA BRITANIJA,
180 MVA
ŠVEDSKA,
40 MVA
LIBIJA,
31,5 MVA
ISLAND,
25 MVA
 

RUMUNJSKA,
2x50 MVA

ESTONIJA,
10 MVA

NJEMAČKA,
40 MVA