Uzbude i regulatori napona

VIŠE INFORMACIJA:

KONČAR - Elektronika i informatika d.d. 

  • uzbudni transformator
  • tiristorski usmjerivač (u 6-pulsnom mosnom spoju; prirodno ili prisilno hlađen zrakom; u konfiguraciji n+1
    ili 1+1)
  • digitalni višeparametarski regulator napona
  • krug za razbuđivanje
  • oprema za električno kočenje

HE KARIBA,
ZAMBIJA

HE MOSTARSKO BLATO,
BOSNA I HERCEGOVINA

HE VUHRED,
SLOVENIJA